نسخه چاپي

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-02-329 خرید لوله فولادی 4/3

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-02-329 خرید لوله فولادی 4/3

 

 

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-02-329  

خرید لوله فولادی 4/3

از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط که دارای استانداردهای مورد تایید مربوط می باشند، به منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.

·        مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس     

شماره تلفن واحد مناقصات: 07138114045 - 07138114035

شماره نمابر: 07138244833                            شماره دفتر امور کالا(تاییدیه نمابر):  07138114014      

·        موضوع مناقصه:  خرید لوله فولادی 4/3

·        نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

کلیه شركت هاي متقاضي برای شركت در مناقصه بايد ضمانت نامه معتبربانكي و یا یک یا ترکیبی از تضمین های آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402 مصوب هیات وزیران مورخ  22/9/94 و اصلاحیه های بعدی آن، به مبلغ 2،136،000،000 ريال و قابل تمديد به مدت 3 ماه را به عنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار ارائه نمایند.

·        نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک:

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد، 2002092586000030 می باشد. متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست:

الف: نامه اعلام آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.

ب: برای دریافت اسناد مناقصه، از طریق نشانی اینترنتی https://setadiran.ir (کد فراخوان 2002092586000030) به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول اقدام نموده و اسناد لازم به منظور ارزیابی کیفی، ارزیابی شکلی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی را به مدت 14 روز  پس از دریافت اسناد و حداکثر تا تاریخ 20/03/1402 در سامانه مذکور بارگذاری نموده و در همین بازه نسبت به ارسال ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و سایر مدارک لازم به نشانی شیراز، بلوار استقلال، تقاطع باغ حوض، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس، دبیرخانه حراست، کد پستی: 57111-71759 اقدام نمایند. مناقصه گران می بایست تا پایان فرآیند مناقصه، به منظور آگاهی از هر گونه تغییر در اسناد مناقصه، زمان گشایش پاکت ها و ... سامانه فوق را زیر نظر بگیرند.

·        ذکر شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال  در نامه اعلام آمادگی ضروری است.

·        در ضمن در صورت وجود هر گونه شکایت نسبت به اجرای قانون برگزاری مناقصات، هیئت استانی رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات(مستقر در استانداری فارس)، آماده دریافت شکایات می باشد.   

تاریخ چاپ نوبت اول: 30/02/1402

تاریخ چاپ نوبت دوم: 01/03/1402                          

 

                                    روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

  • تاریخ درج خبر :
  • 1402/02/31 - ٠٩:٥٧
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 18

خروج