نسخه چاپي

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-01-323 خرید رگولاتور

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-01-323 خرید رگولاتور

 

 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-01-323  

خرید رگولاتور

از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط که دارای استانداردهای مورد تایید مربوط می باشند، به منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.

·        مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس     

شماره تلفن واحد مناقصات: 07138114045 - 07138114035

شماره نمابر: 07138244833                            شماره دفتر امور کالا(تاییدیه نمابر):  07138114014      

·        موضوع مناقصه:  خرید رگولاتور

کلیه شركت هاي متقاضي برای شركت در مناقصه بايد ضمانت نامه معتبربانكي و یا یک یا ترکیبی از تضمین های آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402 مصوب هیات وزیران مورخ  22/9/94 و اصلاحیه های بعدی آن، به مبلغ 11،280،880،000 ريال و قابل تمديد به مدت 3 ماه را به عنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار ارائه نمایند.

 

·        نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک:

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد، 2002092586000023 می باشد. متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست:

الف: نامه اعلام آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.

ب: برای دریافت اسناد مناقصه، از طریق نشانی اینترنتی https://setadiran.ir (کد فراخوان 2002092586000023) به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول اقدام نموده و اسناد لازم به منظور ارزیابی کیفی، ارزیابی شکلی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی را به مدت 14 روز  پس از دریافت اسناد و حداکثر تا تاریخ 20/03/1402 در سامانه مذکور بارگذاری نموده و در همین بازه نسبت به ارسال ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و سایر مدارک لازم به نشانی شیراز، بلوار استقلال، تقاطع باغ حوض، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس، دبیرخانه حراست، کد پستی: 57111-71759 اقدام نمایند. مناقصه گران می بایست تا پایان فرآیند مناقصه، به منظور آگاهی از هر گونه تغییر در اسناد مناقصه، زمان گشایش پاکت ها و ... سامانه فوق را زیر نظر بگیرند.

·        ذکر شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال  در نامه اعلام آمادگی ضروری است.

 

تاریخ چاپ نوبت اول: 30/02/1402

تاریخ چاپ نوبت دوم: 01/03/1402                          

 

                                    روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1402/02/31 - ٠٩:٤٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 15

خروج