نسخه چاپي

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 107/1401 ( يك مرحله اي )

اجرای 35860 متر شبکه پلی¬اتیلن جهت گازرسانی به روستاهای دنگز و مسیح آباد از توابع لارستان، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب توأم PC به صورت فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)

 

 

 


 شركت گاز استان فارس

( سهامي خاص )

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 107/1401

( يك مرحله اي )

مناقصه گـزار: شركت گاز استان فارس

موضوع مناقصه: گازرسانی

1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 35860 متر شبکه پلی­اتیلن جهت گازرسانی به روستاهای دنگز و مسیح آباد از توابع لارستان، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب توأم PC به صورت فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)

2 -  مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه :

مبلــــغ تضميـــن حداقل به مبلغ  -/000/000/ 330/6  ریال مي­باشد كه بايد توسط پيشنهاد دهنده به يكي از صورتهاي ذيل اقدام گردد.                 

الف) ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز  از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران كه تا سه ماه از تاريخ تسليم پيشنهاد معتبر باشد.

ب) واريز وجه به شماره حساب شبا (IR 710100004101133430232891) با اخذ تأییدیه بر روی فیش واریزی از خزانه امور مالی شرکت گاز استان فارس

3- زمان فروش اسناد  مناقصه و ارزیابی: از تاريخ 09/11/1401  لغايت 13/11/1401 (از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت،  حداکثر تا ساعت 19:00)

4- مهلت و محل تحويل پيشنهادات: حداكثر تا ساعت 13:00 روز دوشنبه  مورخ 24/11/1401 دبيرخانه واحد حراست شركت گاز استان فارس و سامانه تدارکات الکترونیک دولت

توجه: طبق شیوه نامه شماره 311578- 1/28 مورخ 5/7/93 وزارت نفت، مناقصه گران مي توانند پیشنهاد مالی اصلاحی خود را فقط یک بار در سامانه ستاد، تا  قبل از شروع گشایش پاکت­ها به صورت دیجیتالی در سامانه ستاد بارگذاری و تأیید نمایند.

5- مدت اعتبار پيشنهادها: سه ماه از آخرين موعد تسليم پيشنهادها و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.

6- تاريخ، ساعت و محل گشايش پاكات: روز دوشنبه  مورخ 01/11/1401   ساعت   15: 08 ساختمان مركزي شركت گاز استان فارس - بلوار استقلال نبش خيابان باغ حوض سالن وصال

7- شرايط مناقصه گر

·          داشتن رتبه تأسیسات تجهیزات  یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور

·          داشتن گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار

·          داشتن  ظرفیت آزاد  معادل حداقل برآورد پروژه  -/443/445/424/126   ریال)

·          داشتن تجهيزات لازم ،تخصص و توانايي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي شركت ملي گاز ايران

·          ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس بخشنامه 63268 وزارت اقتصاد و دارایی.

8- اقدامات لازم جهت خريد اسناد مناقصه:

1-8- ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  setadiran.ir و دریافت توکن

2-8- انجام واريزي  به  مبلغ -/000، 400 ريال  به حساب شماره 4001133404025447  بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  شناسه  واریز  (306133458292740838300000000501)   و  شماره شبا      IR03  0100  0040  0113  3404  025447 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت.

شركتهاي واجد شرايط در بند 7 جهت خريد اسناد مي توانند به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس setadiran.ir مراجعه نمایند. پشنهادات مناقصه گراني كه حداقل امتياز قابل قبول را در ارزيابي كيفي كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد (حداقل سه  مناقصه گر). اطلاعات درج آگهي در وب سايت شركت گاز استان فارس به آدرس  www.farsgas.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسي مي باشد.

شماره فكس : 38209000- 38304074 - 071 روابط عمومي شركت گاز استان فارس- شماره تماس شرکت گاز استان فارس  9-38209443-071

 

تاريخ درج آگهي نوبت اول:  09/11/1401                              تاريخ درج آگهي نوبت دوم :  10/11/1401                             

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1401/11/08 - ١٠:٣١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 74

خروج