7 / 3 / 1402
211بار

اطلاعیه قطع گاز 9 خرداد 1402


7 / 3 / 1402
138بار

اطلاعیه قطع گاز 8 خرداد 1402


7 / 3 / 1402
100بار

اطلاعیه قطع گاز 8 خرداد 1402


23 / 9 / 1401
245بار

مصوبه هیئت محترم وزیران در خصوص مدیریت مصارف گاز طبیعی در بخش های مختلف مصرف


12 / 7 / 1401
466بار

اطلاعیه قطع گاز – 15 مهر 1401


22 / 6 / 1401
116بار

اطلاعیه قطع گاز – 23 شهریور 1401


13 / 6 / 1401
155بار

اطلاعیه قطع گاز – 14 شهریور 1401


12 / 6 / 1401
95بار

اطلاعیه قطع گاز – 14 شهریور 1401


12 / 6 / 1401
83بار

اطلاعیه قطع گاز – 13 شهریور 1401


1 / 6 / 1401
132بار

اطلاعیه قطع گاز – 2 شهریور 1401


26 / 5 / 1401
116بار

اطلاعیه قطع گاز – 31 مرداد 1401- شیراز


26 / 5 / 1401
187بار

اطلاعیه قطع گاز – 31 مرداد 1401- شیراز


26 / 5 / 1401
90بار

اطلاعیه قطع گاز – 28 مرداد 1401- شیراز


26 / 5 / 1401
52بار

اطلاعیه قطع گاز – 27 مرداد 1401- شیراز


21 / 4 / 1401
78بار

اطلاعیه قطع گاز – 22تیر 1401


31 / 3 / 1401
43بار

اطلاعیه قطع گاز – 1تیر 1401


11 / 3 / 1401
61بار

اطلاعیه قطع گاز – 17 خرداد 1401


11 / 3 / 1401
36بار

اطلاعیه قطع گاز – 12 خرداد 1401


11 / 3 / 1401
23بار

اطلاعیه قطع گاز – 16 خرداد 1401


10 / 3 / 1401
34بار

اطلاعیه قطع گاز – 11 خرداد 1401


8 / 3 / 1401
23بار

اطلاعیه قطع گاز – 9 خرداد 1401


28 / 2 / 1401
33بار

اطلاعیه قطع گاز – 30 اردیبهشت 1401


28 / 2 / 1401
26بار

اطلاعیه قطع گاز – 1 خرداد 1401


25 / 2 / 1401
41بار

اطلاعیه قطع گاز – 27 اردیبهشت 1401


21 / 2 / 1401
39بار

اطلاعیه قطع گاز – 23 اردیبهشت 1401


18 / 2 / 1401
42بار

اطلاعیه قطع گاز – 19 اردیبهشت 1401


12 / 2 / 1401
40بار

اطلاعیه قطع گاز - 18 اردیبهشت 1401- شهرستان مرودشت و برخی از روستاهای تابعه


10 / 2 / 1401
25بار

اطلاعیه قطع گاز – 11 اردیبهشت 1401


7 / 2 / 1401
57بار

اطلاعیه قطع گاز – 8 اردیبهشت 1401


5 / 2 / 1401
34بار

اطلاعیه قطع گاز – 7 اردیبهشت 1401


31 / 1 / 1401
50بار

اطلاعیه قطع گاز – 5 اردیبهشت 1401


30 / 1 / 1401
31بار

اطلاعیه قطع گاز – 31 فروردین 1401


29 / 1 / 1401
21بار

اطلاعیه قطع گاز – 30 فروردین 1401


28 / 1 / 1401
22بار

اطلاعیه قطع گاز – 30 فروردین 1401


28 / 1 / 1401
28بار

اطلاعیه قطع گاز – 29 فروردین 1401


20 / 1 / 1401
46بار

اطلاعیه قطع گاز – 22 فروردین 1401


15 / 1 / 1401
21بار

اطلاعیه قطع گاز سه شنبه 16 فروردین1401-صدرا


14 / 12 / 1400
38بار

اطلاعیه قطع گاز – 16 اسفند1400


14 / 12 / 1400
33بار

اطلاعیه قطع گاز – 15 اسفند1400


7 / 12 / 1400
73بار

اطلاعیه قطع گاز – 9 اسفند1400


27 / 11 / 1400
83بار

اطلاعیه قطع گاز 30بهمن 1400- شیراز


27 / 11 / 1400
45بار

اطلاعیه قطع گاز 29 بهمن 1400- شیراز


27 / 11 / 1400
31بار

اطلاعیه قطع گاز 28 بهمن 1400-شیراز


19 / 11 / 1400
286بار

اطلاعیه قطع گاز – 20 بهمن 1400- شیراز


17 / 11 / 1400
97بار

اطلاعیه قطع گاز – 18 بهمن 1400- شیراز


13 / 11 / 1400
92بار

اطلاعیه قطع گاز – 16 بهمن 1400- شیراز


13 / 11 / 1400
51بار

اطلاعیه قطع گاز – 14 بهمن 1400- شیراز


12 / 11 / 1400
51بار

اطلاعیه قطع گاز – 13 بهمن 1400- شیراز و صدرا


28 / 10 / 1400
261بار

اطلاعیه قطع گاز – 29دیماه 1400- شیراز


26 / 10 / 1400
94بار

اطلاعیه قطع گاز – 27دیماه 1400- شیراز


26 / 10 / 1400
31بار

اطلاعیه قطع گاز – 27دیماه 1400- شیراز


22 / 10 / 1400
61بار

اطلاعیه قطع گاز – 23 دیماه 1400- شیراز


20 / 10 / 1400
452بار

اطلاعیه قطع گاز – 21 دیماه 1400- شیراز


18 / 10 / 1400
163بار

اطلاعیه قطع گاز – 19 دیماه 1400- شیراز


14 / 10 / 1400
178بار

اطلاعیه قطع گاز – 15 دیماه 1400- شیراز


5 / 10 / 1400
66بار

اطلاعیه قطع گاز – 6 دیماه 1400- شیراز


30 / 9 / 1400
31بار

اطلاعیه قطع گاز – 01 دیماه 1400- شیراز


23 / 9 / 1400
44بار

اطلاعیه قطع گاز – 23 آذر ماه 1400- شیراز


21 / 9 / 1400
29بار

اطلاعیه قطع گاز - 22 آذر 1400- شیراز


17 / 9 / 1400
30بار

اطلاعیه قطع گاز - 19 آذر 1400- شهرستان زرین دشت


17 / 9 / 1400
59بار

اطلاعیه قطع گاز – 19 آذر ماه 1400- شیراز


17 / 9 / 1400
31بار

اطلاعیه قطع گاز – 18 آذر ماه 1400- شیراز


16 / 9 / 1400
37بار

اطلاعیه قطع گاز – 17 آذر ماه 1400- شیراز


15 / 9 / 1400
26بار

اطلاعیه قطع گاز – 16 آذر ماه 1400- شیراز


15 / 9 / 1400
19بار

اطلاعیه قطع گاز - 16 آذر 1400- شهرستان کازرون و کوهچنار


14 / 9 / 1400
21بار

اطلاعیه قطع گاز – 15 آذر ماه 1400- شیراز، گویم و زرقان


10 / 9 / 1400
70بار

اطلاعیه قطع گاز – 14 آذر ماه 1400- شیراز


10 / 9 / 1400
44بار

اطلاعیه قطع گاز – 13 آذر ماه 1400- شیراز


10 / 9 / 1400
28بار

اطلاعیه قطع گاز – 12 آذر ماه 1400- شیراز


9 / 9 / 1400
30بار

اطلاعیه قطع گاز – 10 آذر ماه 1400- شیراز


9 / 9 / 1400
28بار

اطلاعیه قطع گاز – 11 آذر ماه 1400- شیراز


8 / 9 / 1400
36بار

اطلاعیه قطع گاز – 9 آذر ماه 1400- شیراز


7 / 9 / 1400
71بار

اطلاعیه قطع گاز – 8 آذر ماه 1400- شیراز


3 / 9 / 1400
49بار

اطلاعیه قطع گاز – 5 آذر ماه 1400- شیراز


2 / 9 / 1400
80بار

اطلاعیه قطع گاز – 3 آذر ماه 1400- شیراز


1 / 9 / 1400
67بار

اطلاعیه قطع گاز – 2 آذر ماه 1400- شیراز


30 / 8 / 1400
61بار

اطلاعیه قطع گاز - 1 آذر 1400


29 / 8 / 1400
94بار

اطلاعیه قطع گاز - 30 آبان 1400- شهرستان زرقان و خرامه


26 / 8 / 1400
89بار

اطلاعیه قطع گاز - 28 آبان 1400- شیراز


26 / 8 / 1400
46بار

اطلاعیه قطع گاز - 27 آبان 1400- شیراز


25 / 8 / 1400
72بار

اطلاعیه قطع گاز - 26 آبان 1400- شیراز


24 / 8 / 1400
141بار

اطلاعیه قطع گاز - 25 آبان 1400- شیراز


23 / 8 / 1400
142بار

اطلاعیه قطع گاز - 24 آبان 1400- شیراز


19 / 8 / 1400
56بار

اطلاعیه قطع گاز - 21 آبان 1400- شهرستان فیروزآباد


19 / 8 / 1400
79بار

اطلاعیه قطع گاز - 20 آبان1400


18 / 8 / 1400
80بار

اطلاعیه قطع گاز - 19 آبان1400


17 / 8 / 1400
77بار

اطلاعیه قطع گاز - 18 آبان1400


16 / 8 / 1400
106بار

اطلاعیه قطع گاز - 17 آبان1400


12 / 8 / 1400
219بار

اطلاعیه قطع گاز - 15 آبان1400- گویم


12 / 8 / 1400
195بار

اطلاعیه قطع گاز - 14 آبان1400- بلوار مدرس


12 / 8 / 1400
314بار

اطلاعیه قطع گاز - 14 آبان1400- معالی آباد


8 / 8 / 1400
280بار

اطلاعیه قطع گاز - 10 آبان1400


8 / 8 / 1400
218بار

اطلاعیه قطع گاز- 9 آبان1400


5 / 8 / 1400
538بار

اطلاعیه قطع گاز - 6 آبان 1400


4 / 8 / 1400
268بار

اطلاعیه قطع گاز - 6 آبان 1400


4 / 8 / 1400
166بار

اطلاعیه قطع گاز - 5آبان 1400


3 / 8 / 1400
102بار

اطلاعیه قطع گاز - 4 آبان 1400


3 / 8 / 1400
107بار

اطلاعیه قطع گاز - 4 آبان 1400


28 / 7 / 1400
327بار

اطلاعیه قطع گاز - 1 آبان 1400


28 / 7 / 1400
353بار

اطلاعیه قطع گاز - 30 مهر 1400


28 / 7 / 1400
108بار

اطلاعیه قطع گاز - 29 مهر 1400


27 / 7 / 1400
301بار

اطلاعیه قطع گاز - 28 مهر 1400


27 / 7 / 1400
380بار

اطلاعیه قطع گاز - 28 مهر 1400- شهرستان مرودشت


27 / 7 / 1400
72بار

اطلاعیه قطع گاز - 28 مهر 1400 - شهرستان بیضا


27 / 7 / 1400
62بار

اطلاعیه قطع گاز - 28 مهر 1400- شهرستان رستم


27 / 7 / 1400
175بار

اطلاعیه قطع گاز - 28 مهر 1400- لپویی


25 / 7 / 1400
498بار

اطلاعیه قطع گاز - 27 مهر 1400


19 / 7 / 1400
274بار

اطلاعیه قطع گاز - 20 مهر 1400


14 / 7 / 1400
252بار

اطلاعیه قطع گاز - 17 مهر 1400


12 / 7 / 1400
258بار

اطلاعیه قطع گاز - 14 مهر 1400


11 / 7 / 1400
371بار

اطلاعیه قطع گاز - 12 مهر 1400


6 / 7 / 1400
481بار

اطلاعیه قطع گاز - 7 مهر 1400


31 / 6 / 1400
952بار

اطلاعیه قطع گاز - 2 مهر 1400


29 / 6 / 1400
832بار

اطلاعیه قطع گاز - 31 شهریور 1400


28 / 6 / 1400
334بار

اطلاعیه قطع گاز - 29 شهریور 1400


28 / 6 / 1400
466بار

اطلاعیه قطع گاز - 29 شهریور 1400


20 / 5 / 1400
902بار

اطلاعیه قطع گاز - 24مرداد 1400


20 / 5 / 1400
729بار

اطلاعیه قطع گاز - 22مرداد 1400


18 / 5 / 1400
438بار

اطلاعیه قطع گاز - 20 مرداد 1400


18 / 5 / 1400
490بار

اطلاعیه قطع گاز - 19مرداد 1400


13 / 5 / 1400
768بار

اطلاعیه قطع گاز - 17مرداد 1400


13 / 5 / 1400
403بار

اطلاعیه قطع گاز - 15مرداد 1400


13 / 5 / 1400
417بار

اطلاعیه قطع گاز - 14 مرداد 1400


29 / 3 / 1400
921بار

اطلاعیه قطع گاز - 31 خرداد 1400


10 / 3 / 1400
791بار

اطلاعیه قطع گاز - 11 خرداد 1400


8 / 3 / 1400
893بار

اطلاعیه قطع گاز - 9 خرداد 1400


4 / 3 / 1400
695بار

اطلاعیه قطع گاز - 5 خرداد 1400


19 / 2 / 1400
807بار

اطلاعیه قطع گاز - 21 اردیبهشت 1400


19 / 2 / 1400
612بار

اطلاعیه قطع گاز - 20 اردیبهشت 1400


7 / 2 / 1400
702بار

اطلاعیه قطع گاز - 8 اردیبهشت 1400


8 / 7 / 1399
2358بار

اطلاعیه قطع گاز - 9 مهر 1399


17 / 6 / 1399
2009بار

اطلاعیه قطع گاز - 18 شهریور 1399


23 / 2 / 1399
3042بار

اطلاعیه قطع گاز - 24 اردیبهشت 1399


16 / 10 / 1398
2951بار

اطلاعیه قطع گاز - 17 دی 1398


3 / 10 / 1398
2356بار

اطلاعیه قطع گاز - 4 دی 1398


3 / 10 / 1398
2162بار

اطلاعیه قطع گاز - 5 دی 1398


3 / 10 / 1398
28بار

اطلاعیه قطع گاز - 5 دی 1398


1 / 10 / 1398
2160بار

اطلاعیه قطع گاز - 3 دی 1398


1 / 10 / 1398
1772بار

اطلاعیه قطع گاز - 2 دی 1398


30 / 9 / 1398
1377بار

اطلاعیه قطع گاز - 1 دی 1398


30 / 9 / 1398
37بار

اطلاعیه قطع گاز - 1 دی 1398


25 / 9 / 1398
1459بار

اطلاعیه قطع گاز - 28 آذر 1398


25 / 9 / 1398
1427بار

اطلاعیه قطع گاز - 26 آذر 1398


16 / 7 / 1398
2180بار

اطلاعیه قطع گاز - 18 مهر 1398


15 / 7 / 1398
2093بار

اطلاعیه قطع گاز - 16 مهر 1398


26 / 6 / 1398
2441بار

اطلاعیه قطع گاز - 27 شهریور 1398


30 / 5 / 1398
1343بار

اطلاعیه قطع گاز - 31 مرداد 1398


28 / 5 / 1398
2069بار

اطلاعیه قطع گاز - 30 مرداد 1398


22 / 5 / 1398
1746بار

اطلاعیه قطع گاز - 24 مرداد 1398


22 / 5 / 1398
1552بار

اطلاعیه قطع گاز - 23 مرداد 1398


19 / 5 / 1398
1597بار

اطلاعیه قطع گاز - 23 مرداد 1398


19 / 5 / 1398
1449بار

اطلاعیه قطع گاز - 23 مرداد 1398


2 / 4 / 1398
3172بار

اطلاعیه قطع گاز- 3 تیر 1398


12 / 3 / 1398
844بار

اطلاعیه قطع گاز - 13 خرداد 1398


12 / 3 / 1398
904بار

اطلاعیه قطع گاز - 13 خرداد 1398


12 / 3 / 1398
1363بار

اطلاعیه قطع گاز - 13 خرداد 1398


12 / 3 / 1398
862بار

اطلاعیه قطع گاز - 12 خرداد 1398


11 / 3 / 1398
815بار

اطلاعیه قطع گاز - 12 خرداد 1398


7 / 3 / 1398
664بار

اطلاعیه قطع گاز - 8 خرداد 1398