• در صورت استشمام بوی گازفورا شیر اصلی گاز را ببندید و شرکت گاز را مطلع فرماییدتلفن حوادث گاز 194 را همیشه به خاطر بسپارید
  • از روشن کردن لامپ کبریت و فندک خودداری کنید و برق را از فیوز اصلی قطع کنید
  • هنگام نشت گاز در محل تاریک از چراغ قوه ای که در خارج از محل نشت گاز آن را روشن کرده اید استفاده کنید
  •  افراد خانواده را از محل آلوده به گاز خارج نمایید
  • در و پنجره ها را باز کنید
  • با تکان دادن حوله پنبه ای مرطوب به جریان هوا و تهویه اتاق آلوده تسریع بخشید
  • همیشه یک کپسول آتش خاموش کن در منزل داشته باشید