آیا از اطلاع رسانی در زمینه صدور قبض الکترونیک راضی هستید؟
بله
تاحدودی
خیر
نظری ندارم