اخذ گواهی نامه محاسبه ردپای مدیریت کربن برای اولین بار توسط شرکت گاز استان فارس در بین سایر شرکت های گاز استانی

اخذ گواهی نامه مدیریت کربن

 

اخذ گواهی نامه ایزو 10002 (رسیدگی به شکایات) توسط شرکت گاز استان فارس

 

اخذ گواهی نامه ایزو 10004 (نطر سنجی از مشتریان) توسط شرکت گاز استان فارس