ارکان جهت ساز شرکت گاز استان فارس

 چشم انداز:

قرار گرفتن در میان 3 شرکت برتر از مجموعه شرکت‌های گاز استانی تا سال 1404 

ماموریت: 

شرکت گاز استان فارس به عنوان یکی از شرکت های فرعی شرکت ملی گاز ایران در راستای افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی استان اقدام به توزیع  و فروش گاز طبیعی در  بخش های خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی در سطح استان فارس از طریق ایجاد توسعه نگهداشت و بهبود زیر ساخت های گازرسانی و ارائه خدمات پس از فروش با تکیه بر سرمایه انسانی فناوری های نوین و مشارکت زنجیره تامین می نماید.

ارزش های سازمان با اعتقاد به خدا محوری و ولایت مداری:

قانون مداری، رعایت اصول اخلاقی، انسجام و یکپارچگی رعایت حقوق شهروندی و تکریم انسان ها، امانت داری و صیانت از سرمایه های ملی، بهره وری و بهبود مستمر وجدان کاری و تعهد سازمانی، صداقت، درستکاری، دانش محوری و نوآوری مسئولیت اجتماعی.