بنام خدا

منشور اخلاقی شرکت گاز استان فارس

خدا محوری : ما معتقدیم عبودیت، تهذیب نفس و تربیت انسانی محور اصلی توسعه و رشد بشریت بوده و رستگاری و سعادت را در قرب الی الله می دانیم. در این راستا حفظ شئونات الهی و آراستگی ظاهری و باطنی را مقدم می شماریم.

ولایت مداری: بر این باوریم که کسب موفقیت دنیوی و سعادت اخروی جز در سایه پیروی و اطاعت عملی از ولایت فقیـه نخواهد بود.

قانون مداری: ما پیروی از قانون و سازگار ساختن اندیشه و عمل با اوضاع در حال تحول و دگرگونی جهان، همچنین بهبود مستمر و ارتقای بهره وری و صرفه جویی را سرلوحه ذهن خود قرار داده تا از این راه در همه کوشش‌ها پیشرفت و کامیابی تدریجی ولی پیوسته پدید آید.

 

پایبندی به ارزش ها و اصول اخلاقـی:  ما پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و رعایت اصول تعهد، صداقت، اعتماد، صراحت و صمیمیت را از وظایف اصلی خود و سرلوحه کار خود قرار میدهیم.

امانتداری و صیانت از سرمایه های ملی: در راستای صیانت از سرمایه های ملی در حفظ اموال و تجهیزات اداری و سرمایه ملی گاز و انتقال آن به آیندگان کوشا بوده، از مسئولیت و اختیارات خود به طور صحیح استفاده می نماییم و در همه امور اخداوند را شاهد و ناظر بدانیم.

خدمت به مردم،پاسخگوئی و تکریم آن‌ها : ما خدمت به مردم، پاسخگوئی و تکریم آنان را تکلیف الهی و وظیفه قانونـی و انسانـی خود می دانیم تا از این راه گامی هر چند کوچک در مسیر آسایش و شادکامی آنان برداریم. خدمـات ما مزین به اصل مشتری مداری، دقت و سرعت، صداقت، نظم، رأفت اسلامی و آینده نگری می باشد.

وجدان کاری و تعهد سازمانی: همواره می کوشیم احساس مسئولیت و تعهد کاری را در انجام وظایف خود نسبت به اهداف و خط مشی های شرکت گاز، همکاران و ارباب رجوع حفظ نموده و جهت ارتقاء آن تلاش نماییم.

دانش مداری : همواره جهت افزایش آموختـه ها، بهبود نگرش و پـرورش مهـارت خویش می کوشیم و در همـه زمینه ها خلاقیت و نوآوری را سرلوحه اندیشه خود قرار می دهیم.

کار گروهی برای سعادت همگانی : ما از مسئـولیت خطیر خود در برابر اعتـلای جامعه خویش و همه هم میـهنان آگاهیم و بدون وقفه و با هشیاری برای ارتقاء و رشد نسل حاضر و نسل های آینده کوشش می نماییم. ما حفظ وحـدت و تمسک بـه خرد جمعی و مشارکت همگانی در فضای سرشار از اعتماد را منشاء پیروزمندی و توفیق سازمان می دانیم.

صرفه جوئی: ما در راستای ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع، از طریق پرهیز از اسراف و اختیار الگوی بهینه مصرف در زنجیره ارزش از تولید تا مصرف نه تنها همواره در برابر همه نعمت ها و خوبی‌ها شکر گزار خداوند بوده و در حفظ آنها کوشا هستیم تا از این طریق مسئولیتفردی و اجتماعی خود را در ارتقای بهره وری منابع کشور و حفظ آن برای نسل‌های آینده ادا نماییم تا  زندگی همراه با سلامت، صلح و شادمانی ادامه یابد.

 

 

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس