مسئول

نام و نام خانوادگی

شماره دفتر

مدیرعامل

علی اکبر میدانشاهی

38112014

رئیس دفتر مدیرعامل

حمیدرضا مهرجو

38112012

مدیر بهره برداری

محمد حسین پور

38112032

مدیر مهندسی و اجرا

محمدرضا زارعیان

38112042

مدیر منابع انسانی غلامحسین نصیر 38112702
مدیر مالی کوروش اسماعیل نژاد 38112602

حراست گاز استان

مصطفی افتخار

38112260

روابط عمومی

محمود قهرمانی

38112102

بهینه سازی مصرف گاز حسن میرشکاری 38114360

HSE

محمد خاکباز

38112302

بازرسی فنی

غلامحسین قاسم زاده

38112330

امور قراردادها

قدرت اله شفیعی

38112170

برنامه ریزی

محمودرضا رزم

38112200

امور پژوهش

محمدمهدی راستی

38114304

امور حقوقی

علی طاهری کیا

38112140

گازرسانی به صنایع

میلاد احمدی ملایری

38112560

اجرای طرح ها

علی حسین رحیمی

38112500

خدمات مهندسی

مهدی مهدوی جهرمی

38112402

خدمات طرح ها

اکبر دهقان

38112581

بهره برداری شیراز

عبداله رحیمیان نسب

38114502

بهره برداری شهرستانها

نجیم مختاری

38114602

اندازه گیری و توزیع

وحید پوربیرک

38112230

خدمات فنی بهره برداری

سعید کشاورزی

38114704

حمل و نقل

غلامرضا سجادیان

38114440

امور ایثارگران

فرزاد آقاجری

38112740

خدمات رفاهی و اجتماعی حمیدرضا عقیقی 38112750

مخابرات

داوود محمودی

38114400

امور کالا

عبداله مرادی

38114014

فناوری و اطلاعات

بنفشه عباسی

38112802

حوزه مقاومت بسیج عبدالرحمن شاکر 38112092

  

 

شرح وظایف سمت ها و واحدهای شرکت گاز استان فارس:

   دانلود : شرح_وظایف_واحدها.pdf           حجم فایل 657 KB
   دانلود : شرح_وظایف_سمت_ها.pdf           حجم فایل 231 KB