حدود 55 سال پیش وقتی گازهای تولیدی همراه نفت به روسیه صادر می‌شد برای اولین بار در کشور مصرف این سوخت پاک، در کارخانه پتروشیمی شیراز بعنوان مصرف کننده صنعتی کشور و سپس در روستای گویم از توابع شهر شیراز بعنوان اولین مصرف کننده خانگی کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.

با مشاهده مزایای این سوخت پاک، شبکه مذکور در نقاطی از شهر شیراز گسترش پیدا کرده و بتدریج با توسعه شبکه های گازرسانی بخشهای دیگری از شهر شیراز از فروغ گرمابخش گاز طبیعی بهره مند شد. 

نیاز روزافزون مردم به گاز و نیاز به ساماندهی امرگازرسانی ، درپرتو نگاه دولت به این سرمایه گرانبهاسرانجام موجب شد در سال 1377 شرکت گاز استان فارس تاسیس، وبه طور مستقل درمسیر خدمت رسانی گام بردارد.

 گاز این ثروت خدادادی و پاک ، درایران پهناورمان ذخیره شده است که بخش عظیمی ازاین منبع سوخت، بوسیله بیش از  26 هزار کیلومتر ازخطوط گازرسانی در شَریان‌های اقتصاد، صنعت و مصارف خانگی جریان دارد

با مجاهدت و همت شبانه روزی کارکنان شرکت گاز استان فارس طی سالیان متمادی هم اکنون  100 شهر و  بیش از 1900  روستای استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند گشته و  بالغ بر 7000 صنعت به همراه  132 جایگاه عرضه سوخت CNGاز این انرژی ارزشمند در راستای توسعه اقتصاد و افزایش بازدهی صنایع استفاده می کنند.

با توجه به توپوگرافی استان فارس با اختلاف دمای کم نظیر و تنوع آب و هوایی که انجام گازرسانی را در بسیاری مناطق دشوار می سازد آمار نزدیک به  یک میلیون و پانصد هزار  مشترک گازطبیعی که  بیش از  98 درصد از خانوارهای شهری بهمراه بیش از 83  درصد از خانوارهای روستایی را همسفره ی گاز طبیعی نموده برگ زرینی از توانمندی های شرکت گاز استان فارس را ورق می‌زند.