آدرس : شیراز - بولوار استقلال - جنب پارک کودک  
 ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس
کد پستی: 57111-71759

تلفن:38110000- 071 و 38209445-071 و 1894
فکس: 38209000 - 071
صندوق پستی :888 - 71855
پست الکترونیک : info@farsgas.ir و ravabet_omumi@nigc-fars.ir

تماس مستقیم با مدیران

دفتر مدیرعامل: 07138112013
دفتر معاونت بهره برداری: 07138112032
دفتر معاونت مالی و پشتیبانی: 07138112052
دفتر مهندسی و اجرای طرح ها: 07138112042
دفتر بهره برداری مرکز استان: 07138114502
دفتر بهره برداری شهرستان ها: 07138114602

از طریق لینک ارسال و پیگیری شکایات آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما مشترکین محترم هستیم

location