صفحه اصلی > مشترکین > تعمیرات و تغییرات 

 


 

حرف اول ما این است؛ توسعه لوله کشی داخلی و اضافه نمودن وسایل گاز‌‌سوز بدون اطلاع شرکت ملی گاز ایران ممنوع است.

از جابجایی وسایل گازسوز متصل به سیستم لوله کشی ساختمان اجتناب کنید

تصاویر منتخب