صفحه اصلی > مشترکین > فهرست خدمات دولت الکترونیک 

فهرست خدمات دولت الکترونیک


1.فهرست خدمات مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی در زمینه دولت الکترونیک شرکت گاز استان فارس

 خدمات شرکت گاز استان فارس، که از سوی شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شده و مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی در زمینه دولت الکترونیک می باشد، به همراه کد مأخوذه که از سوی معاون محترم نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شده است به شرح زیر می باشد:  

2.  خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت به همراه  لیست دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با شرکت گاز استان فارس

              خدمات حوزه مشترکین و متقاضیان شرکت گاز استان فارس که از طرف دفاتر پیشخوان دولت ارائه می شود، به شرح زیر است:       

  درخواست اشتراک گاز، درخواست افزایش ظرفیت کنتور، درخواست اتصال به سیستم جدید داخلی، درخواست تغییر لوله کشی داخلی، درخواست نصب انشعاب، درخواست نصب شبکه، درخواست تغییر نام، درخواست تغییر ادرس، درخواست رفع اشکال قبض، درخواست تسویه حساب یا استعلام بدهی، درخواست اعلام شماره کنتور، درخواست اصلاح قبض، درخواست نمایش کلیه قبوض، درخواست وصول مطالبات و وصل انشعاب گاز قطع شده، درخواست عدم جعل

     3. فرایندها و فرم‌های مرتبط با مشترکین جز و عمده:  

           مراحل و مدارک مورد نیاز خدمات اصلی این شرکت شامل فرم‌های مورد نیاز مشترکین به همراه فلوچارت های راهنما در زیر ارائه می شود. 

مشاهده فرم های مشترکین 

   دانلود : لیست_دفاترپیشخوان_دولت_طرف_قرارداد.xlsx           حجم فایل 64 KB