صفحه اصلی > تماس با ما 

تماس با ما


مدیر عامل شرکت گاز استان فارس

آدرس : شیراز - بولوار استقلال - جنب پارک کودک  
 ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس
تلفن:38110000- 071  ,1894
فکس:  38209000 - 071 کد پستی: 57111-71759
صندوق پستی :473 - 71455
پست  الکترونیک : Info@farsgas.ir

 


روابط عمومی شرکت گاز استان فارس 

تلفن :   38209445-071
فاکس : 38209000-071
پست  الکترونیک : ravabet_omumi@nigc_fars.ir