اخبار > فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-192
نسخه چاپي

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-192

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-192

خرید گازسنج دو کاره دارای سنسور VOL متان سنج بر اساس مجوز شماره 1398.2889
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-192
خرید گازسنج دو کاره دارای سنسور VOL متان سنج بر اساس مجوز شماره 1398.2889

از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط که دارای استانداردهای مورد تایید مربوط می باشند، به منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.
مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس به نشانی شیراز، بلوار رحمت، حد فاصل بلوار سفیر جنوبی و پل عدالت، امور کالای شرکت گاز استان فارس
شماره تلفن واحد مناقصات: 07138114035
شماره نمابر: 07138244833 شماره دفتر امور کالا(تاییدیه نمابر): 38240675-071
موضوع مناقصه: خرید گازسنج دو کاره دارای سنسور VOL متان سنج
نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال اسناد ارزیابی کیفی:
• متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست:
الف: نامه اعلام آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.
ب: برای دریافت دعوت نامه و معیارهای ارزیابی کیفی، از طریق سایت www.iets.mporg.ir (کد فراخوان 3210789 ) اقدام نمایند.
• اسناد لازم به منظور ارزیابی کیفی(مندرج در دعوت نامه ارزیابی کیفی) می بایست به مدت 14 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول و حداکثر تا ساعت 15 مورخ 30/05/1398 به نشانی شیراز، بلوار استقلال، تقاطع باغ حوض، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس، دبیرخانه حراست، کد پستی: 57111-71759 ارسال شود.
• پس از ارزیابی کیفی و کسب حداقل امتیاز لازم ، اسناد مناقصه برای واجدین صلاحیت ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است به منظور ارسال اسناد و مکاتبات بعدی، می بایست در نامه اعلام آمادگی، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال قید شود.
تاریخ چاپ نوبت اول: 16/05/98
تاریخ چاپ نوبت دوم: 19/05/98
روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/05/16 - ١١:٥٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 87

خروج