صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 26/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 26/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: عملیات اداری ، دفتری ، تاسیسات فنی ، فضای سبز و تنظیفات ساختمانهای شرکت گاز در شیراز و حومه.(فهرست بهایی).
 ١٠:١٥ - 1399/04/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 25/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 25/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: عملیات نشت یابی در استان فارس.(فهرست بهایی).
 ١٠:١٤ - 1399/04/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 24/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 24/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 22802 متر شبکه و نصب 200 فقره انشعاب جهت توسعه شبکه مناطق 2 و 3 شیراز و روستاهای تابعه به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت نیمه PC.(فهرست بهایی).
 ١٠:١٣ - 1399/04/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 23/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 23/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 22928 متر شبکه و نصب 200 فقره انشعاب جهت توسعه شبکه مناطق او 4 شیراز و روستاهای تابعه به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت نیمه PC.(فهرست بهایی).
 ١٠:١٢ - 1399/04/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 22/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 22/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 19000 متر شبکه و نصب 350 فقره انشعاب به روستای دوسیران از توابع شهرستان کوه چنار، به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت نیمه PC.(فهرست بهایی).
 ١٣:١٩ - 1399/04/01 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>