صفحه اصلی > اخبار و وقایع > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي مناقصه عمومي شماره 79/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 79/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه : اجرای 53340 متر خط انتقال گاز تقویتی 16 اینچ با فشار 1050 PSI، جهت مشکان از توابع شهرستان نیریز؛ خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک ایستگاه انشعاب و فرستنده توپک، دو واحد شیر بین راهیLBV ، یک واحد ایستگاه تقلیل R.S، دو واحد ایستگاه حفاظت کاتدیک، اجرای 5 کیلومترفنس داخل منطقه حفاظت شده، تسطیح 10 کیلومتر جاده آتش بر، اسناد ساختمانی مربوط به ایستگاهها و اجرای کلیه آب­نماهای مسیر به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٥:٠١ - 1399/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 90/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 90/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تعمیرات شبکه توزیع شهری و انشعابات و تعمیر و سرویس حوضچه و شیرهای گاز در سطح مناطق 2 و 6 گازرسانی شیراز و ناحیه داریون و حومه، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٥:٠٠ - 1399/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 89/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 89/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تعمیرات ایستگاههای تقلیل فشار و رفع نشتی هوایی در سطح گازرسانی مرکز استان فارس، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٤:٥٩ - 1399/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 52/99
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 52/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: احداث ساختمان اداری ناحیه قطرویه از توابع نی ریز به روش فهرست بهایی
 ١٤:٥٨ - 1399/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 88/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 88/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه : تهیه مصالح،لایه روبی، حفاری چاه و آند گذاری شش فقره بستر چاهی ایستگاههای حفاظت کاتدی در سطح گازرسانی شیراز، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی ( تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما )
 ١٤:٠٨ - 1399/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>