صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 


آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 02/98
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 02/98
اجرای 86650 متر گازرسانی به صنایع مصرف کننده سوخت مایع 2 ، به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC بصورت پراکنده در سطح استان فارس(روش فهرست بهایی)
 ١٣:٠٧ - 1398/03/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
تجدید فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-182 (نوبت اول)
تجدید فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-182 (نوبت اول)
موضوع مناقصه: خرید گریس روانکاری و ضد نشت
 ١٣:٠٦ - 1398/03/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 22/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 22/98
اجرای 16911 متر شبکه به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC جهت تکمیل گازرسانی به روستاهای شوراب، مهدی آباد، دهداری، شکرآباد، احمد آباد، عباس آباد و دهنو از توابع شیراز( فهرست بهایی)
 ١٣:٠٤ - 1398/03/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 21/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 21/98
اجرای 16000متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 670 فقره انشعاب ه پلی اتیلن،به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC در سطح شهرستان پاسارگاد و ارسنجان و روستاهای تابعه( فهرست بهایی)
 ١٣:٠٣ - 1398/03/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 20/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 20/98
اجرای 1800 فقره انشعاب ه پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده،به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC در سطح شهرستان لامرد و روستاهای تابعه( فهرست بهایی)
 ١٣:٠٢ - 1398/03/20 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب