صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-223
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-223
خرید لوله "16 بر اساس مجوز شماره: 1399.6092
 ١٠:٤٣ - 1399/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 85/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 85/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه : احداث 6 واحد ایستگاه حفاظت کاتدیک در سطح گازرسانی شیراز، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی ( تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما )
 ١٠:٤٢ - 1399/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 84/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 84/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 10808 متر شبکه گازرسانی و 430 فقره انشعاب جهت توسعه شبکه شهرستان زرین دشت به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٠:٤٠ - 1399/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 83/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 83/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه : اجرای 27400 متر شبکه گازرسانی به روستاهای ابوحنا، گهلویه، خشتی و پرزی از توابع علامرودشت به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٠:٣٩ - 1399/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 82/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 82/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 1824 متر شبکه "12 و "16 با فشار 1050PSI ، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک واحد T.B.S با ظرفیت 20000 متر مکعب بر ساعت، حمل ، نصب و راه اندازی یک واحدC.G.S با ظرفیت 20000 متر مکعب بر ساعت، ساخت، نصب و راه اندازی سه واحد ایستگاه L.B.V، خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک ایستگاه حفاظت کاتدیک و یک دستگاه صاعقه گیر به همراه احداث ابنیه های فنی مسیر و ساختمان ایستگاهها جهت گازرسانی به شهرک صنعتی سروستان به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٠:٣٨ - 1399/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>