صفحه اصلی > خبر ها > اطلاعیه های قطع گاز 

اطلاعیه های قطع گاز
اطلاعیه قطع گاز - 24مرداد 1400
قطع گاز به دلیل عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی
 ١٢:٣٥ - 1400/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 22مرداد 1400
قطع گاز به دلیل عملیات ایمن سازی و تعمیرات شبکه گازرسانی
 ٠٨:٢٣ - 1400/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 20 مرداد 1400
قطع گاز به دلیل عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی
 ٠٩:٤٩ - 1400/05/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 19مرداد 1400
قطع گاز به دلیل عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی
 ٠٩:٢٢ - 1400/05/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 17مرداد 1400
قطع گاز به دلیل عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی
 ١٢:٤٨ - 1400/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 15مرداد 1400
قطع گاز به دلیل عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی
 ١٢:٢٥ - 1400/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 14 مرداد 1400
قطع گاز به دلیل عملیات تعویض شیر شبکه گازرسانی
 ١٢:٠٩ - 1400/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 31 خرداد 1400
قطع گاز به دلیل تعمیرات شبکه گازرسانی
 ١٢:٠٢ - 1400/03/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 11 خرداد 1400
قطع گاز به دلیل تعمیرات شبکه گازرسانی
 ١٤:٠٠ - 1400/03/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 9 خرداد 1400
قطع گاز به دلیل تعمیرات شبکه گازرسانی
 ١٤:٣٩ - 1400/03/08 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>