صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > الزامات قانونی 


نسخه چاپي

بیانیه توافق سطح خدمات در تارنما

 بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات تارنما شرکت ملی گاز ایران را به اطلاع می رساند:

  1.     این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها، پیشنهادات وشکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه به بخش ارتباط با ما می باشد.
  2.     به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان م