صفحه اصلی > نمودار سازمانی 

نمودار سازمانی

شرح وظایف سمت ها و واحدهای شرکت گاز استان فارس:


   دانلود : شرح_وظایف_واحدها.pdf           حجم فایل 657 KB
   دانلود : شرح_وظایف_سمت_ها.pdf           حجم فایل 231 KB

تصاویر منتخب