صفحه اصلی > تاریخچه شرکت 

تاریخچه و حوزه فعالیت شرکت

شرکت گاز استان فارس در اسفند ماه سال 1377 تشکیل گردید و قبل از آن به صورت منطقه 5 گازرسانی از سال 1342 فعالیت داشته است. نظر به گازرسانی از پالایشگاه گازی بیدبلند به مجتمع پتروشیمی شیراز، شهر شیراز یکی از اولین شهرهای گازرسانی شده در ایران بوده است، همچنین روستای گویم اولین روستای گازرسانی شده در سطح کشور در سال1344 می باشد. استان فارس دارای 102 شهر می باشد که 79شهر آن برخوردار از گاز بوده و به همراه 4 ناحیه در سطح شهر شیراز در مجموع 82 ناحیه برخوردار از گاز دارد. همچنین در حال حاضر تعداد 751روستا درسطح استان از نعمت گاز بهره مند بوده و تعداد مشترکین گاز استان 1098726 مشترک می باشد.مساحت استان 5/7درصد مساحت کل کشور را در برگرفته و جمعیت آن بالغ بر 4596658نفر می باشد. این شرکت وظیفه اجرای پروژه ها و ارائه خدمات گازرسانی شامل برنامه ریزی، طراحی و اجرای شبکه ، خطوط تغذیه، خطوط انتقال، نصب انشعاب، تدارک و پشتیبانی بهره‌برداری و ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان در سطح شهرها، روستاها و صنایع استان را به عهده دارد.
ساختمانن گاز فارس

تصاویر منتخب