صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 38/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 38/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 16935 متر شبکه گازرسانی به مجموعه پاسخن شامل روستاهای اسماعیل آباد، علی آبادو کوهگرد از توابع داراب به روش تامین کالا ، تجیهزات و نصب به صورت توام PC( فهرست بهایی )
 ١١:١٥ - 1399/04/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 37/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 37/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: احداث ساختمان اداری ششده از توابع فسا( فهرست بهایی )
 ١١:١٤ - 1399/04/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 36/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 36/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 50000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 20 فقره علمک پلی اتیلن جهت گازرسانی به صنابع پراکنده استان فارس ( پکیج شناور ) ، به روش تامین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توام PC( فهرست بهایی)
 ١١:١٤ - 1399/04/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 35/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 35/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 36120 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان مرودشت ، به روش تامین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توام نیمه PC( فهرست بهایی)
 ١١:١٣ - 1399/04/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-206 (نوبت اول) خرید لوله "4/3 بر اساس مجوز شماره ...
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-206 (نوبت اول) خرید لوله "4/3 بر اساس مجوز شماره ...
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-206 (نوبت اول) خرید لوله "4/3 بر اساس مجوز شماره ...
 ١٣:٠٨ - 1399/04/28 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>