صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 58/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 58/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرهای لامرد، اشکنان، اهل و سایر روستاهای تابعه شهرستان لامرد به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد)
 ١١:٤٥ - 1399/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 27/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 27/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1200 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح منطقه 2 گازرسانی شیراز و روستاهای تابعه، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد)
 ١١:٤٤ - 1399/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 23/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 23/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 22928 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 200 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی در سطح منطقه 1 و 4 گازرسانی شیرازو روستاهای تابعه، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی(تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد.)
 ١١:٤٣ - 1399/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 18/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 18/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 7650 متر شبکه گازرسانی به صنایع پراکنده استان فارس و نصب 7 فقره علمک صنعتی به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد)
 ١١:٤١ - 1399/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-215
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-215
خرید 100 عدد تصحیح کننده الکترونیکی بر اساس مجوز شماره 1399.3855
 ١٤:٢٤ - 1399/07/21 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>