آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي مناقصه عمومي شماره 40/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 40/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تکمیل 108 متر شبکه گازرسانی ، حمل ، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه TBS با ظرفیت 10000 متر مکعب بر ساعت به همراه عملیات ساختمانی مربوطه ، به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PCدر شهردوزه از توابع سیمکان جهرم(روش فهرست بهایی)
 ١٢:٣٩ - 1398/05/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-192
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-192
خرید گازسنج دو کاره دارای سنسور VOL متان سنج بر اساس مجوز شماره 1398.2889
 ١١:٥٥ - 1398/05/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 39/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 39/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1300 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی بصورت مجتمع و پراگنده ، به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در سطح منطقه دو گازرسانی شیراز، نواحی و روستاهای تابعه ( روش فهرست بهایی)
 ١٣:٥٠ - 1398/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 38/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 38/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تعمیرات شبکه توزیع ، شهری و انشعاب گاز و حفاری تعمیراتی و شبکه های گاز و تعمیرات حوضچه و شیرهای گاز در سطح گازرسانی منطقه یک و چهار ونواحی صدرا و خان زنیان(روش فهرست بهایی)
 ١٣:٤٨ - 1398/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 37/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 37/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 4860 متر شبکه ، خرید ،حمل ، نصب و راه اندازی ایستگاه CGS با ظرفیت 30000 متر مکعب بر ساعت ، خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک و انجام عملیات ساختمانی ، به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC به شهرک صنعتی آباده –فاز 2(روش فهرست بهایی)
 ١٣:٤٦ - 1398/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>