صفحه اصلی > اخبار و وقایع > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 37/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: احداث ساختمان اداری ناحیه ششده از توابع فسا
 ١٤:٠٥ - 1399/07/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 110/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای ساختمان اداری ناحیه آباده طشک (شهرستان بختگان)
 ١٤:٠٣ - 1399/07/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 57/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: : اجرای 23000 متر شبکه پلی اتیلن گاز و نصب 200 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی در سطح شهرستان خرمبید به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی ( تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١١:٠٠ - 1399/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 56/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرستان مرودشت به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٠:٥٨ - 1399/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 55/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 24432 متر شبکه پلی اتیلن گاز و نصب 280 فقره انشعاب پلی اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان آباده و روستاهای تابعه به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٠:٥٧ - 1399/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 54/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 13500 متر شبکه پلی اتیلن گاز و نصب 400 فقره انشعاب پلی اتیلن جهت توسعه شبکه سیدان و روستاهای تابعه به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٠:٥٦ - 1399/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 53/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 13258 متر شبکه پلی اتیلن گاز و نصب 400 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن در شهرستان سپیدان به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٠:٥٤ - 1399/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 49/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: ساخت 15 واحد ایستگاه تقلیل فشار (5 دستگاه C.G.S و 10 دستگاه T.B.S هر یک به ظرفیت 5000 متر مکعب) و ساخت 200 واحد ایستگاه اندازه گیری (100 واحد 400-60-60و 100 واحد 1000-60-60) و سرویس 34 واحد ایستگاه تقلیل فشار و اندازه­گیری به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم (PC) تک قلم (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ٠٩:٤٥ - 1399/06/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 48/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1250 فقره انشعاب پلی اتین و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرهای زرقان، لپویی و روستاهای تابعه شهرستان زرقان به روش تأمین کالا، تجیهزات و نصب به صورت توأم (PC) فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ٠٩:٤٤ - 1399/06/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 39/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 36000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 400 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن جهت توسعه شهرستان بوانات و سرچهان به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم (PC) به صورت فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ٠٩:٤٣ - 1399/06/23 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>