آرشیو مناقصات و مزایده
آگهيمناقصه عمومي شماره 57/98
آگهيمناقصه عمومي شماره 57/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 153625متر شبکه فولادی و پلی اتیلن ، خرید ساخت ، نصب و راه اندازی دو ایستگاه T.B.S فلت با ظرفیت های 5000 و 10000 متر مکعب بر ساعت و یک ایستگاه T.B.S کابینت به ظرفیت 1000 متر مکعب بر ساعت و خرید ، ساخت و نصب و راه اندازی دو واحد ایستگاه حفاظت کاتدیک ، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC در سطح روستاهای قطرویه، ( فاز یک ) و روستاهای تابع نی ریز(روش فهرست بهایی)
 ٠٩:٤٨ - 1398/06/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهيمناقصه عمومي شماره 52/98
آگهيمناقصه عمومي شماره 52/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تکمیل 2472 مترشبکه گازرسانی به محور صنعتی صفاشهر- بوانات( بجدانه)، بارگیری، حمل، نصب و راه اندازی یک ایستگاه CGS/TBS به ظرفیت 10000 متر مکعب بر ساعت، اجرای یک مورد پل الکتریکی و اجرای ساختمان ایستگاه به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC(روش فهرست بهایی)
 ٠٩:٤٧ - 1398/06/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 35/98
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 35/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: 12764 متر شبکه گذاری فلزی و پلی اتیلن و نصب 500 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن جهت مقاوم سازی و تعویض شبکه های فرسوده شیراز به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC ( روش فهرست بهایی)
 ٠٩:٤٦ - 1398/06/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 56/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 56/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 11000 دستگاه کنتور دیافراگمی و 5700 دستگاه رگولاتور و ثابت کردن 1000 ورودی و یا خروجی کنتور و نصب 500 شیر قفلی به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC در سطح گازرسانی شهرستانهای رستم ، ممسنی ، کازرون ، فراشبند ، قیر و کارزین ( روش فهرست بهایی)
 ٠٩:٤٦ - 1398/06/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 48/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 48/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای ساختمان ایستگاه T.B.S شهرک صنعتی حسن آباد اقلید ( روش فهرست بهایی)
 ٠٩:٤٣ - 1398/06/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>