صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 55/98
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 55/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: احداث دو مورد بستر آندی چاهی ذغالی خشک و احداث دو حلقه چاه ارت به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC در سطح استان جهرم ( روش فهرست بهایی)
 ١٧:٢٢ - 1398/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-198
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-198
خرید شیر توپی پلی اتیلن بر اساس مجوز شماره 1398.5615
 ٠٩:٥٦ - 1398/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-197
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-197
موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن
 ٠٩:٥٥ - 1398/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 83/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 83/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 24000 متر شبکه پلی اتیلن و 420 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن ، به روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC، در سطح شهرستان سروستان ( فهرست بهایی).
 ٠٩:٥٣ - 1398/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 82/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 82/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده ، به روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC، در سطح شهرستان جهرم ، مجموعه روستاهای جرمشت بخش سیمکان و سایر روستاهای شهرستان جهرم ( فهرست بهایی).
 ٠٩:٥٢ - 1398/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>