صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي مناقصه عمومي شماره 04/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 04/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تعمیرات شبکه توزیع ، شهری و انشعابات گاز وحفاری تعمیراتی و شبکه های گاز و تعمیرات حوضچه و شیر های گاز در سطح گازرسانی منطقه دو و سه شیراز ( روش فهرست بهایی)
 ١١:٥٦ - 1399/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 05/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 05/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: خدمات پشتیبانی (خدمات اداری مالی کالا، خدمات دفتری، خدمات باغبانی، خدمات آبدارخانه، خدمات تنظیفات، آنالیست رایانه ) در شهرستانهای استان فارس در سال 1399
 ١١:٥٥ - 1399/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 03/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 03/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تاًمین خودرو امداد شرکت گاز استان فارس .
 ١٣:٥٩ - 1399/01/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 02/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 02/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: ایاب و ذهاب کارکنان شرکت گاز استان فارس شامل تاًمین خودروهای استیجاری و سرویس کارکنان نوبت کار شرکت گاز استان فارس فاز دوم .
 ١٠:٣٠ - 1399/01/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 01/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 01/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: ایاب و ذهاب کارکنان شرکت گاز استان فارس شامل تاًمین خودروهای استیجاری و سرویس کارکنان نوبت کار شرکت گاز استان فارس فاز اول .
 ١٠:٢٩ - 1399/01/24 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>