صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي شماره 96/98
اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي شماره 96/98
1- به اطلاع کلیه مناقصه گران می رساند زمان فروش اسناد مناقصه و بازگشت و گشایش پاکات مناقصه ، نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده، به روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC، در سطح شهرستان خفر شامل مجموعه روستاهای آبسرد و سایر روستاهای تابعه شهرستان خفر ( فهرست بهایی).
 ٠٨:١٩ - 1398/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي شماره: 97/98
اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي شماره: 97/98
به اطلاع کلیه مناقصه گران می رساند زمان فروش اسناد مناقصه و بازگشت و گشایش پاکات مناقصه ، توسعه بنا و تغییرات ساختمان اداری موجود ناحیه فراشبند، به روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC ( فهرست بهایی).
 ٠٨:١٧ - 1398/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 100/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 100/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 500 فقره انشعاب پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده ،به روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC در شهرستان فیروز آباد ، روستاهای رودبال و شهید دستغیب و سایر روستاهای تابعه شهرستان فیروز آباد ( فهرست بهایی).
 ١٥:٢٦ - 1398/10/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 79/98
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 79/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 21000 مترشبکه پلی اتیلن و نصب 600 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن و اجرای دو مورد دیوار نگهدارنده در حاشیه رودخانه، به روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC، جهت توسعه شبکه شهرستانهای فیروز آباد، فراشبندو قیر و کارزین( فهرست بهایی).
 ١٣:٢٦ - 1398/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 78/98
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 78/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 14558 مترشبکه پلی اتیلن و نصب980 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن به روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC، جهت توسعه شبکه شهرستانهای فسا ، زرین دشت و روستاهای تابعه ( فهرست بهایی).
 ١٣:٢٦ - 1398/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>