صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي مناقصه عمومي شماره 02/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 02/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: ایاب و ذهاب کارکنان شرکت گاز استان فارس شامل تاًمین خودروهای استیجاری و سرویس کارکنان نوبت کار شرکت گاز استان فارس فاز دوم .
 ١٠:٣٠ - 1399/01/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 01/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 01/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: ایاب و ذهاب کارکنان شرکت گاز استان فارس شامل تاًمین خودروهای استیجاری و سرویس کارکنان نوبت کار شرکت گاز استان فارس فاز اول .
 ١٠:٢٩ - 1399/01/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-204
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-204
خرید کنتور و رگولاتور بر اساس مجوز شماره 1398.7936
 ١١:٠٧ - 1398/12/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-203
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-203
موضوع تجدید مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن
 ١١:٠٦ - 1398/12/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي نوبت دوم تچدیدمناقصه عمومي شماره 61/98
آگهي نوبت دوم تچدیدمناقصه عمومي شماره 61/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تهیه مصالح و احداث شش فقره ایستگاه حفاظت کاتدی و لایه روبی پنج فقره چاه آندی همراه با آند گذاری ، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PCدر سطح گازرسانی شیراز(روش فهرست بهایی)
 ١١:٠٣ - 1398/12/27 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>