صفحه اصلی > اخبار و وقایع > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 58/99
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 58/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرهای لامرد، اشکنان، اهل و روستاهای تابعه شهرستان لامرد به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١١:٥٤ - 1399/09/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 40/99
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 40/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 2000 فقره انشعاب پلی­اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرستان نی ریز و روستاهای تابعه و روستاهای بخش قطرویه به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١١:٥٣ - 1399/09/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-213
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-213
خرید 45 کیلومتر لوله 6” با ضخامت 0.172” بر اساس مجوز شماره: 1399.4698
 ١١:١٩ - 1399/08/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-212(1)
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-212(1)
خرید 94 عدد کنتور توربینی بر اساس مجوز شماره: 1399.4697
 ١١:١٧ - 1399/08/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 68/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 68/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 37720 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 800 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن در سطح شهرستان­های کازرون و کوهچنار به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC ، فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٣:١٢ - 1399/08/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>