صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 39/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 39/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 36000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 400 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن جهت توسعه شهرستان بوانات و سرچهان به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم (PC) به صورت فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ٠٩:٤٣ - 1399/06/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 31/99
چاپ آگهي تجدید مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 31/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تکمیل خط تغذیعه و ساختمان C.G.S مربوط به دوزه از توابع جهرم ( روش فهرست بهایی)
 ٠٩:٤٠ - 1399/06/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
تجدید مناقصه عمومي شماره 42/99
تجدید مناقصه عمومي شماره 42/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 16935 متر شبکه گازرسانی به روستاهای پاسخن شامل روستاهای اسماعیل آباد، علی آباد، کوهگرد از توابع داراب روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به روش فهرست بهایی .
 ١١:٢٠ - 1399/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 27/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 27/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1200 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح منطقه 2 گازرسانی شیراز، روستاهای تابعه، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا توسط کارفرما)
 ١١:١٩ - 1399/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله سوم عمومي شماره 98/98
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله سوم عمومي شماره 98/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 3008 متر پروژه تکمیل گازرسانی، حمل، بارگیری، نصب و راه اندازی یک ایستگاه CGS/TBS مسطح با ظرفیت 5000 متر مکعب بر ساعت و هیتر متناسب با ایستگاه ، خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه بودار کننده با ظرفیت 5000 متر مکعب و خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه حفاظت کاتدیک C.P.S به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC جهت روستاهای محور اهل- پاقلات -کودیان شامل روستاهای کال، پاقلات، کودیان، دهو، پسبند، ده پایین، زین الدینی از توابع لامرد فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا توسط کارفرما)
 ١١:١٨ - 1399/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>