آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي مناقصه عمومي شماره 61/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 61/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تهیه مصالح و احداث شش فقره ایستگاه حفاظت کاتدی و لایه روبی پنج فقره چاه آندی همراه با آند گذاری ، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC در سطح گازرسانی شیراز ( روش فهرست بهایی)
 ٠٩:٢٠ - 1398/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 55/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 55/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: احداث دو مورد بستر آندی چاهی ذغالی خشک و احداث دو حلقه چاه ارت به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC در سطح استان جهرم ( روش فهرست بهایی)
 ٠٩:١٩ - 1398/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 60/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 60/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 28476 متر شبکه فولادی ، تحویل، حمل ، بارگیری و راه اندازی یک ایستگاه T.B.S فلت با ظرفیت 5000 متر مکعب بر ساعت از انبار شرکت گاز فیروز آباد وخرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک ، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC جهت گازرسانی به فاز 2 محور عماد شهرشامل روستاهای آبکوهی، تلشکی، کارگاه، صحرای باغ( باغ) کوشکویه، ده میان، خلور، دشتی، زروان، هرمود و حسین آباد از توابع لار. ( روش فهرست بهایی)
 ١٠:٢٥ - 1398/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 59/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 59/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب و راه اندازی44 دستگاه شیر توپی دسته بلند کلا س300 قطع جریان اضطراری گاز جهت مقاوم سازی ایستگاههای تقلیل فشار شبکه شهری مناطق یک، دو، سه و چهار شیراز ( روش فهرست بهایی)
 ١٠:٢٤ - 1398/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 58/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 58/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 108344 متر شبکه فولادی و پلی اتیلن ، خرید ساخت ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه C.G.S با ظرفیت 20000 متر مکعب بر ساعت و یک ایستگاه T.B.S به ظرفیت 5000 متر مکعب بر ساعت و یک ایستگاه T.B.S به ظرفیت 10000 متر مکعب بر ساعت وخرید ، ساخت و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک ، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC در سطح شهر جویم و روستاهای جهاد آباد، منصور آباد، چاه گزی،فرشته جان،حسن آباد و دامچه از توابع لار ( روش فهرست بهایی)
 ١٠:١٠ - 1398/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>