صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي مناقصه عمومي شماره 55/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 55/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 24432 متر شبکه پلی اتیلن گاز و نصب 280 فقره انشعاب پلی اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان آباده و روستاهای تابعه به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٠:٥٧ - 1399/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 54/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 54/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 13500 متر شبکه پلی اتیلن گاز و نصب 400 فقره انشعاب پلی اتیلن جهت توسعه شبکه سیدان و روستاهای تابعه به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٠:٥٦ - 1399/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 53/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 53/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 13258 متر شبکه پلی اتیلن گاز و نصب 400 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن در شهرستان سپیدان به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٠:٥٤ - 1399/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 49/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 49/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: ساخت 15 واحد ایستگاه تقلیل فشار (5 دستگاه C.G.S و 10 دستگاه T.B.S هر یک به ظرفیت 5000 متر مکعب) و ساخت 200 واحد ایستگاه اندازه گیری (100 واحد 400-60-60و 100 واحد 1000-60-60) و سرویس 34 واحد ایستگاه تقلیل فشار و اندازه­گیری به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم (PC) تک قلم (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ٠٩:٤٥ - 1399/06/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 48/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 48/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1250 فقره انشعاب پلی اتین و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرهای زرقان، لپویی و روستاهای تابعه شهرستان زرقان به روش تأمین کالا، تجیهزات و نصب به صورت توأم (PC) فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ٠٩:٤٤ - 1399/06/23 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>