صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله سوم عمومي شماره 98/98
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله سوم عمومي شماره 98/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 3008 متر پروژه تکمیل گازرسانی، حمل، بارگیری، نصب و راه اندازی یک ایستگاه CGS/TBS مسطح با ظرفیت 5000 متر مکعب بر ساعت و هیتر متناسب با ایستگاه ، خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه بودار کننده با ظرفیت 5000 متر مکعب و خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه حفاظت کاتدیک C.P.S به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC جهت روستاهای محور اهل- پاقلات -کودیان شامل روستاهای کال، پاقلات، کودیان، دهو، پسبند، ده پایین، زین الدینی از توابع لامرد فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا توسط کارفرما)
 ١١:١٨ - 1399/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 36/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 36/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 50000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 20 فقره علمک پلی اتیلن جهت گازرسانی به صنایع پراکنده استان فارس (پکیج شناور)، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC (فهرست بهایی)
 ١١:١٧ - 1399/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 30/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 30/99
شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح منطقه سه گازرسانی شیراز و روستاهای تابعه، به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)
 ١١:١٦ - 1399/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-213
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-213
موضوع مناقصه: خرید 45 کیلومتر لوله 6” با ضخامت 0.172”
 ١٣:١٥ - 1399/06/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-209 (نوبت اول)
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-209 (نوبت اول)
موضوع مناقصه: خرید 420 عدد ترمومتر
 ١٣:١٣ - 1399/06/03 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>