صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 48/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 48/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1250 فقره انشعاب پلی اتین و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرهای زرقان، لپویی و روستاهای تابعه شهرستان زرقان به روش تأمین کالا، تجیهزات و نصب به صورت توأم (PC) فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ٠٩:٤٤ - 1399/06/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 39/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 39/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 36000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 400 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن جهت توسعه شهرستان بوانات و سرچهان به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم (PC) به صورت فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ٠٩:٤٣ - 1399/06/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 31/99
چاپ آگهي تجدید مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 31/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تکمیل خط تغذیعه و ساختمان C.G.S مربوط به دوزه از توابع جهرم ( روش فهرست بهایی)
 ٠٩:٤٠ - 1399/06/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
تجدید مناقصه عمومي شماره 42/99
تجدید مناقصه عمومي شماره 42/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 16935 متر شبکه گازرسانی به روستاهای پاسخن شامل روستاهای اسماعیل آباد، علی آباد، کوهگرد از توابع داراب روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به روش فهرست بهایی .
 ١١:٢٠ - 1399/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 27/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 27/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1200 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح منطقه 2 گازرسانی شیراز، روستاهای تابعه، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا توسط کارفرما)
 ١١:١٩ - 1399/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>