آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي مناقصه عمومي شماره 74/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 74/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تهیه مصالح و نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده ، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC در سطح منطقه چهار گازرسانی شیراز ، نواحی و روستاهای تابعه و سایر مناطق گازرسانی شیراز (روش فهرست بهایی)
 ١٤:٥٦ - 1398/09/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-195
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-195
خرید نوار زرد اخطار 40 سانتیمتری بر اساس مجوز شماره ...
 ١٥:٠٢ - 1398/08/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 73/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 73/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 33000 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 300 فقره انشعاب پلی اتیلن ، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC جهت توسعه شبکه شهرستان گراش و روستاهای تابعه (روش فهرست بهایی)
 ١٤:٤١ - 1398/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 72/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 72/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تکمیل سالن اجتماعات اداره گاز شهرستان جهرم (روش فهرست بهایی)
 ١٥:٠١ - 1398/08/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 71/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 71/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تکمیل 4986 مترگازرسانی به بلوار حسینی الهاشمی شیراز، خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدی، به روش تاًمی کالا ،تجهیزات و نصب به صورت توآم PC(روش فهرست بهایی)
 ١٥:٠٠ - 1398/08/13 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>