صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
تجدید چاپ آگهي مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 07/99
تجدید چاپ آگهي مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 07/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نگهداشت سیستم های مانیتورینگ ایستگاههای شرکت گاز استان فارس.(فهرست بهایی).
 ١٣:٠٢ - 1399/03/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 13/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 13/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 265 متر تکمیل گازرسانی و یک دستگاه ایستگاه TBS 5000 جهت روستاهای مجموعه خفری از توابع سپیدان، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توآم نیمه PC.(فهرست بهایی).
 ١١:٢٨ - 1399/03/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 14/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 14/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1400 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی بصورت مجتمع و پراکنده در سطح منطقه یک گازرسانی شیراز ، نواحی،روستاهای تابعه و سایر مناطق گازرسانی شیراز، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توآم نیمه PC.(فهرست بهایی).
 ٠٨:٤٧ - 1399/03/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه آگهي تجدیدمزایده عمومي شماره 01/98
اصلاحیه آگهي تجدیدمزایده عمومي شماره 01/98
موضوع مزایده :آگهی تجدید مزایده عمومی اموال غیر منقول
 ١٢:١٥ - 1399/02/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تچدیدمناقصه عمومي شماره 07/99
آگهي تچدیدمناقصه عمومي شماره 07/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نگهداشت ای سیستم های مانیتورینگ ایستگاههای شرکت گاز استان فارس.(فهرست بهایی).
 ١٢:١٤ - 1399/02/28 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>