صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي مناقصه عمومي شماره 78/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 78/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 19090 متر شبکه گازرسانی و بارگیری، حمل ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه تقلیل فشارTBS به ظرفیت 20000 متر مکعب بر ساعت، اجرای سیستم حفاظت کاتدیک، صاعقه گیر و تأسیسات برقی به محور صنعتی شمال زرقان به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١١:١٠ - 1399/10/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 77/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 77/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 26330 متر شبکه و نصب 350 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان نورآباد، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١١:٠٩ - 1399/10/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 76/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 76/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه : سرویس، نگهداری و تعمیرات ایستگاه­های حفاظت کاتدیک و اندازه­گیری نقاط تست ولتاژ TP و TMP در نواحی خان زنیان، صدرا و داریون و سطح شهر شیراز به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأمPC فهرست بهایی
 ١١:٠٦ - 1399/10/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 63/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 63/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 8000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 50 فقره انشعاب پلی اتیلن جهت توسعه شبکه گاز شهر صدرا فهرست بهایی ( تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما).
 ١٥:٢٥ - 1399/10/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 62/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 62/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 18000 متر شبکه و نصب 500 فقره انشعاب پلی اتیلن جهت توسعه و مقاوم سازی شبکه در شهرستان لامرد به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد)
 ١٥:٢٤ - 1399/10/07 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>