صفحه اصلی > اخبار و وقایع > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي مناقصه عمومي شماره 84/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 84/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 10808 متر شبکه گازرسانی و 430 فقره انشعاب جهت توسعه شبکه شهرستان زرین دشت به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٠:٤٠ - 1399/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 83/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 83/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه : اجرای 27400 متر شبکه گازرسانی به روستاهای ابوحنا، گهلویه، خشتی و پرزی از توابع علامرودشت به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٠:٣٩ - 1399/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 82/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 82/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 1824 متر شبکه "12 و "16 با فشار 1050PSI ، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک واحد T.B.S با ظرفیت 20000 متر مکعب بر ساعت، حمل ، نصب و راه اندازی یک واحدC.G.S با ظرفیت 20000 متر مکعب بر ساعت، ساخت، نصب و راه اندازی سه واحد ایستگاه L.B.V، خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک ایستگاه حفاظت کاتدیک و یک دستگاه صاعقه گیر به همراه احداث ابنیه های فنی مسیر و ساختمان ایستگاهها جهت گازرسانی به شهرک صنعتی سروستان به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٠:٣٨ - 1399/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 81/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 81/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 13000 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 220 فقره انشعاب پلی اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان ارسنجان به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٥:١٩ - 1399/10/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 80/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 80/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تعمیرات شبکه توزیع، شهری و انشعاب گاز و حفاری تعمیرات حوضچه و شیرهای گاز در سطح گازرسانی منطقه یک و چهار شیراز و صدرا و خان زنیان / بهره برداری و تعمیرات منطقه یک گاز رسانی به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)
 ١٥:١٨ - 1399/10/20 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>