آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي مناقصه عمومي شماره 69/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 69/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 800 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده، در سطح شهرستان سپیدان ، مجموعه روستاهای خفری و سایر روستاهای تابعه شهرستان سپیدان.( روش فهرست بهایی)
 ١٣:٥٤ - 1398/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 68/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 68/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 18000 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 350فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن جهت توسعه شبکهبخش ارژن(روش فهرست بهایی)
 ١٣:٥٤ - 1398/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 67/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 67/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 18608 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 750 فقره انشعاب پلی اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان داراب و روستاهای تابعه (روش فهرست بهایی)
 ١٣:٥٣ - 1398/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 66/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 66/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 2800 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده ،به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PCدر سطح شهرستان مرودشت ، مجموعه روستاهای بخش کامفیروزجنوبی و سایر روستاهای تابعه شهرستان مرودشت.( روش فهرست بهایی)
 ١٣:٥١ - 1398/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 64/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 64/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: 46122 متر شبکه فولادی و پلی اتیلن ، حمل، بارگیری ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه T.B.Sکابینتی با ظرفیت 2500 متر مکعب بر ساعت و یک ایستگاه T.B.Sفلت با ظرفیت 5000 متر مکعب و خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک افقی ،به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC جهت تکمیل گازرسانی به فاز 3 محور نوایگان شامل روستاهای بادامه ، بی کندا، لایزنگان ، چهارده ، همت ، شهابی ، نظام آباد و رستاق از توابع داراب . ( روش فهرست بهایی)
 ١٤:٢٣ - 1398/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>