صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 21/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 21/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: احداث ساختمان اداری شهرستان خشت از توابع کازرون .(فهرست بهایی).
 ١٣:١٨ - 1399/04/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 20/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 20/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1200 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهر اقلیدو روستاهای قتلو، عباس آباد،اسلام آباد،صفی خانی ، ایگدر،بکان،آرد کپان و سایر روستاهای تابعه شهرستان اقلید، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC.(فهرست بهایی).
 ١٣:١٧ - 1399/04/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي نوبت دوم تجدید مناقصه عمومي شماره 98/98
چاپ آگهي نوبت دوم تجدید مناقصه عمومي شماره 98/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 3008 متر پروژه گازرسانی به روستاهای محور اهل –پاقلات-کودیان شامل روستاهای کال،پاقلات ،کودیان،دهو،پسبند،ده پایین،زین الدینی از توابع لامرد، به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت نیمه PC.(فهرست بهایی).
 ١٣:١٦ - 1399/04/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 19/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 19/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 13438 متر شبکه با فشار 60PSIG جهت گازرسانی و نصب 8 مورد علمک صنعتی به 21 صنعت در سطح شهرستانهای سروستان ، فسا،جهرم ، فیروز آباد ، کازرون و سایر نقاط پراکنده استان فارس ، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC.(فهرست بهایی).
 ١٢:٢٥ - 1399/03/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
اگهي مناقصه عمومي شماره 18/99
اگهي مناقصه عمومي شماره 18/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 7650 متر و فشار 60PSIG جهت گازرسانی و نصب 7 مورد علمک صنعتی به صنایع پراکنده استان فارس ، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC.(فهرست بهایی).
 ١٢:٢٤ - 1399/03/24 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>