صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 41/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 41/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تکمیل 3564 متر گازرسانی جهت خط تغذیه شهرستان جهرم به همراه خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه حفاظت کاتدیک، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به روش فهرست بهایی (بخشی از کالا عهده کارفرما می¬باشد)
 ١٥:١٥ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 13/99
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 13/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 265 متر تکمیل گازرسانی و یک دستگاه ایستگاه TBS 5000 جهت روستاهای مجموعه خفری از توابع سپیدان، به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به روش فهرست بهایی (بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد)
 ١٥:١٤ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 18/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 18/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 7650 متر شبکه با فشار 60PSIG جهت گازرسانی و نصب 7 مورد علمک صنعتی به کوار و سایر صنایع پراکنده استان فارس، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC (فهرست بهایی).
 ١٥:١٣ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 40/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 40/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: :نصب 2000 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرستان نی ریز و روستاهای تابعه و روستاهای بخش قطرویه به روش فهرست بهایی.
 ١٥:٤١ - 1399/05/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 20/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 20/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: : نصب 1200 فقره ا نشعاب پلی اتیلن و فلزی در سطح شهر اقلید ، روستاهای قتلو، عباس آباد، اسلام آباد، آرد کپان از توابع شهرستان اقلید به روش فهرست بهایی.
 ١٥:٤٠ - 1399/05/11 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 صفحه بعدی >>