صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 24/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 24/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 22802 متر شبکه و نصب 200 فقره انشعاب جهت توسعه شبکه مناطق 2 و 3 شیراز و روستاهای تابعه به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به روش فهرست بهایی ( بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد).
 ٠٩:٤٣ - 1399/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 23/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 23/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 22928 متر شبکه و نصب 200 فقره انشعاب جهت توسعه شبکه مناطق ا و 4 شیراز و روستاهای تابعه به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به روش فهرست بهایی ( بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد)
 ٠٩:٤٢ - 1399/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ اصلاحیه آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 07/99
چاپ اصلاحیه آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 07/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نگهداشت سیستم مانیتورینگ ایستگاههای گاز استان فارس
 ١٥:١٨ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 42/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 42/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 16935 متر شبکه گازرسانی به روستاهای پاسخن شامل روستاهای اسماعیل آباد، علی آباد، کوهگرد از توابع داراب روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به روش فهرست بهایی .
 ١٥:١٧ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ اصلاحیه آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 20/99
چاپ اصلاحیه آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 20/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1200 فقره ا نشعاب پلی اتیلن و فلزی در سطح شهر اقلید، روستاهای قتلو، عباس آباد، اسلام¬آباد، آرد کپان از توابع شهرستان اقلید به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به روش فهرست بهایی ( بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد)
 ١٥:١٥ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 صفحه بعدی >>