صفحه اصلی > اخبار و وقایع > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-205
خرید دستگاه بوسنج بر اساس مجوز شماره 1399.221
 ٠٩:٥٠ - 1399/02/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-206
خرید لوله "4/3 بر اساس مجوز شماره 1399.268
 ١٢:٠٣ - 1399/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-207 (نوبت اول)
خرید شیر سماوری بر اساس مجوز شماره 1399.265
 ١٢:٠٢ - 1399/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 04/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تعمیرات شبکه توزیع ، شهری و انشعابات گاز وحفاری تعمیراتی و شبکه های گاز و تعمیرات حوضچه و شیر های گاز در سطح گازرسانی منطقه دو و سه شیراز ( روش فهرست بهایی)
 ١١:٥٦ - 1399/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 05/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: خدمات پشتیبانی (خدمات اداری مالی کالا، خدمات دفتری، خدمات باغبانی، خدمات آبدارخانه، خدمات تنظیفات، آنالیست رایانه ) در شهرستانهای استان فارس در سال 1399
 ١١:٥٥ - 1399/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 03/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تاًمین خودرو امداد شرکت گاز استان فارس .
 ١٣:٥٩ - 1399/01/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 02/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: ایاب و ذهاب کارکنان شرکت گاز استان فارس شامل تاًمین خودروهای استیجاری و سرویس کارکنان نوبت کار شرکت گاز استان فارس فاز دوم .
 ١٠:٣٠ - 1399/01/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 01/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: ایاب و ذهاب کارکنان شرکت گاز استان فارس شامل تاًمین خودروهای استیجاری و سرویس کارکنان نوبت کار شرکت گاز استان فارس فاز اول .
 ١٠:٢٩ - 1399/01/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-204
خرید کنتور و رگولاتور بر اساس مجوز شماره 1398.7936
 ١١:٠٧ - 1398/12/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-203
موضوع تجدید مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن
 ١١:٠٦ - 1398/12/27 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 صفحه بعدی >>