صفحه اصلی > اخبار و وقایع > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي مناقصه عمومي شماره 08/99
1- شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 8768 متر شبکه پلی اتیلن و فلزی (اولویت اول) – گازرسانی به صنایع پراکنده استان فارس(روش فهرست بهایی)
 ١٢:٢٨ - 1399/02/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي نوبت دوم تجدید مناقصه عمومي شماره 07/99
موضوع مناقصه : نگهداشت ای سیستم مانیتورینگ
 ١٠:٣١ - 1399/02/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجدید مزایده عمومي شماره 01/98
موضوع مزایده :آگهی تجدید مزایده عمومی اموال غیر منقول
 ١٠:٣٠ - 1399/02/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 06/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 7321 متر شبکه گازرسانی فلزی و پلی اتیلن به روستاهای توابع جهرم شامل :سروو،خرم آباد و حسین آباد، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC(فهرست بهایی).
 ١٦:٤٨ - 1399/02/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 98/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 3008 متر پروژه تکمیل گازرسانی ، حمل ،بارگیری ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه CGS/TBS مسطح با ظرفیت 5000 متر مکعب بر ساعت و هیتر متناسب با ایستگاه ، خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی یک دستگاه بودار کننده با ظرفیت 5000 متر مکعب و خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی یک دستگاه حفاظت کاتدیک C.P.Sبه روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PCجهت روستاهای محور اهل- پاقلات -کودیان شامل روستاهای کال ، پاقلات، کودیان، دهو، پسبند، ده پایین، زین الدینی از توابع لامرد ( فهرست بهایی).
 ١٦:٤٦ - 1399/02/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-205
خرید دستگاه بوسنج بر اساس مجوز شماره 1399.221
 ٠٩:٥٠ - 1399/02/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-206
خرید لوله "4/3 بر اساس مجوز شماره 1399.268
 ١٢:٠٣ - 1399/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-207 (نوبت اول)
خرید شیر سماوری بر اساس مجوز شماره 1399.265
 ١٢:٠٢ - 1399/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 04/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تعمیرات شبکه توزیع ، شهری و انشعابات گاز وحفاری تعمیراتی و شبکه های گاز و تعمیرات حوضچه و شیر های گاز در سطح گازرسانی منطقه دو و سه شیراز ( روش فهرست بهایی)
 ١١:٥٦ - 1399/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 05/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: خدمات پشتیبانی (خدمات اداری مالی کالا، خدمات دفتری، خدمات باغبانی، خدمات آبدارخانه، خدمات تنظیفات، آنالیست رایانه ) در شهرستانهای استان فارس در سال 1399
 ١١:٥٥ - 1399/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 صفحه بعدی >>