صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 30/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 30/99
شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح منطقه سه گازرسانی شیراز و روستاهای تابعه، به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)
 ١١:١٦ - 1399/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-213
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-213
موضوع مناقصه: خرید 45 کیلومتر لوله 6” با ضخامت 0.172”
 ١٣:١٥ - 1399/06/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-209 (نوبت اول)
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-209 (نوبت اول)
موضوع مناقصه: خرید 420 عدد ترمومتر
 ١٣:١٣ - 1399/06/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 46/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 46/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 32534 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 220 فقره انشعاب فلزی و پلی¬اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان اقلید و روستاهای تابعه به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC(تهیه بخشی از کالا توسط کارفرما)
 ١١:٥٤ - 1399/06/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 45/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 45/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: 42420 متر گازرسانی به صنایع پراکنده لیست سوخت مایع استان فارس به همراه ساخت و نصب 20 فقره علمک انشعاب پلی اتیلن صنعتی به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی
 ١١:٥٤ - 1399/06/02 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 صفحه بعدی >>