صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 110/98
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 110/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: احداث ساختمان اداری ناحیه آباده طشک از توابع نی ریز .(فهرست بهایی).
 ٠٨:١٠ - 1399/05/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 39/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 39/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 36000متر شبکه فلزی وپلی اتیلن و نصب 400 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن جهت توسعه شهرستان بوانات و سرچهان به روش تامین کالا ، تجیهزات و نصب به صورت توام نیمه PC( فهرست بهایی )
 ٠٨:٠٩ - 1399/05/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 19/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 19/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 13438 متر شبکه با فشار 60PSIG جهت گازرسانی و نصب 8 مورد علمک صنعتی به 21 صنعت در سطح شهرستانهای سروستان ، فسا،جهرم ، فیروز آباد ، کازرون و سایر نقاط پراکنده استان فارس ، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC.(فهرست بهایی).
 ٠٨:٠٩ - 1399/05/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 38/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 38/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 16935 متر شبکه گازرسانی به مجموعه پاسخن شامل روستاهای اسماعیل آباد، علی آبادو کوهگرد از توابع داراب به روش تامین کالا ، تجیهزات و نصب به صورت توام PC( فهرست بهایی )
 ١١:١٥ - 1399/04/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 37/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 37/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: احداث ساختمان اداری ششده از توابع فسا( فهرست بهایی )
 ١١:١٤ - 1399/04/29 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 صفحه بعدی >>