صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي مناقصه عمومي شماره 103/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 103/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: کنتورخوانی ، وصول مطالبات ، پردازش ، پاسخگویی و همچنین قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین عمده و ... در سطح گازرسانی مناطق 1 و 4 شیراز و صدرا و شهرها و روستاهای تابعه
 ١٥:٤٤ - 1398/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 102/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 102/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: کنتور خوانی ، وصول مطالبات ، پردازش ، پاسخگویی ،همچنین قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین عمده و ...،در سطح گازرسانی مناطق 2 و 3 شیراز، زرقان ، لپوئی، داریون و روستاهای تابعه
 ١٥:٤٤ - 1398/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مزایده عمومي شماره 01/98
آگهي مزایده عمومي شماره 01/98
آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول
 ١٥:٥٨ - 1398/11/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 74/98
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 74/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تهیه مصالح و نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده ، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC در سطح منطقه چهار گازرسانی شیراز ، نواحی و روستاهای تابعه و سایر مناطق گازرسانی شیراز (روش فهرست بهایی)
 ٠٩:٤٧ - 1398/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 101/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 101/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 715 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی بصورت مجتمع و پراکنده ،به روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC در شهرستان مرودشت و روستاهای بیزجان علیا و سفلی ، بنی یکه ، هاشم آباد ، سعادت آباد، کندازی، تیره باغ ، دره بلوطی و سایر روستاهای تابعه شهرستان مرودشت ( فهرست بهایی).
 ٠٩:٤٦ - 1398/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 صفحه بعدی >>