صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 110/98
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 110/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای ساختمان اداری ناحیه آباده طشک (شهرستان بختگان)
 ١٤:٠٣ - 1399/07/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 57/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 57/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: : اجرای 23000 متر شبکه پلی اتیلن گاز و نصب 200 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی در سطح شهرستان خرمبید به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی ( تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١١:٠٠ - 1399/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 56/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 56/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرستان مرودشت به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٠:٥٨ - 1399/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 55/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 55/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 24432 متر شبکه پلی اتیلن گاز و نصب 280 فقره انشعاب پلی اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان آباده و روستاهای تابعه به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٠:٥٧ - 1399/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 54/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 54/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 13500 متر شبکه پلی اتیلن گاز و نصب 400 فقره انشعاب پلی اتیلن جهت توسعه شبکه سیدان و روستاهای تابعه به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٠:٥٦ - 1399/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 صفحه بعدی >>