صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 42/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 42/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 16935 متر شبکه گازرسانی به روستاهای پاسخن شامل روستاهای اسماعیل آباد، علی آباد، کوهگرد از توابع داراب روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به روش فهرست بهایی .
 ١٥:١٧ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ اصلاحیه آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 20/99
چاپ اصلاحیه آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 20/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1200 فقره ا نشعاب پلی اتیلن و فلزی در سطح شهر اقلید، روستاهای قتلو، عباس آباد، اسلام¬آباد، آرد کپان از توابع شهرستان اقلید به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به روش فهرست بهایی ( بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد)
 ١٥:١٥ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 41/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 41/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تکمیل 3564 متر گازرسانی جهت خط تغذیه شهرستان جهرم به همراه خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه حفاظت کاتدیک، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به روش فهرست بهایی (بخشی از کالا عهده کارفرما می¬باشد)
 ١٥:١٥ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 13/99
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 13/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 265 متر تکمیل گازرسانی و یک دستگاه ایستگاه TBS 5000 جهت روستاهای مجموعه خفری از توابع سپیدان، به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به روش فهرست بهایی (بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد)
 ١٥:١٤ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 18/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 18/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 7650 متر شبکه با فشار 60PSIG جهت گازرسانی و نصب 7 مورد علمک صنعتی به کوار و سایر صنایع پراکنده استان فارس، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC (فهرست بهایی).
 ١٥:١٣ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 صفحه بعدی >>