صفحه اصلی > اخبار و وقایع > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 43/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تهیه مصالح، ترمیم و مرمت، زیرسازی و آسفالت و موزائیک مسیر نوار حفاری شبکه و انشعابات به صورت پراکنده به طول تقریبی 80000 متر در سطح شیراز و صدرا و حومه
 ٠٩:٤٤ - 1399/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 24/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 22802 متر شبکه و نصب 200 فقره انشعاب جهت توسعه شبکه مناطق 2 و 3 شیراز و روستاهای تابعه به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به روش فهرست بهایی ( بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد).
 ٠٩:٤٣ - 1399/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 23/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 22928 متر شبکه و نصب 200 فقره انشعاب جهت توسعه شبکه مناطق ا و 4 شیراز و روستاهای تابعه به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به روش فهرست بهایی ( بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد)
 ٠٩:٤٢ - 1399/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ اصلاحیه آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 07/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نگهداشت سیستم مانیتورینگ ایستگاههای گاز استان فارس
 ١٥:١٨ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهی مناقصه عمومی شماره 42/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 16935 متر شبکه گازرسانی به روستاهای پاسخن شامل روستاهای اسماعیل آباد، علی آباد، کوهگرد از توابع داراب روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به روش فهرست بهایی .
 ١٥:١٧ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ اصلاحیه آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 20/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1200 فقره ا نشعاب پلی اتیلن و فلزی در سطح شهر اقلید، روستاهای قتلو، عباس آباد، اسلام¬آباد، آرد کپان از توابع شهرستان اقلید به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به روش فهرست بهایی ( بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد)
 ١٥:١٥ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 41/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تکمیل 3564 متر گازرسانی جهت خط تغذیه شهرستان جهرم به همراه خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه حفاظت کاتدیک، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به روش فهرست بهایی (بخشی از کالا عهده کارفرما می¬باشد)
 ١٥:١٥ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 13/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 265 متر تکمیل گازرسانی و یک دستگاه ایستگاه TBS 5000 جهت روستاهای مجموعه خفری از توابع سپیدان، به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به روش فهرست بهایی (بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد)
 ١٥:١٤ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 18/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 7650 متر شبکه با فشار 60PSIG جهت گازرسانی و نصب 7 مورد علمک صنعتی به کوار و سایر صنایع پراکنده استان فارس، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC (فهرست بهایی).
 ١٥:١٣ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 40/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: :نصب 2000 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرستان نی ریز و روستاهای تابعه و روستاهای بخش قطرویه به روش فهرست بهایی.
 ١٥:٤١ - 1399/05/11 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 صفحه بعدی >>